Logga%20Ortopederna_edited.jpg

Vad är ett invaliditetsintyg?

Du som har en olycksfallsförsäkring och har skadat dig genom en olyckshändelse kan ha rätt till ersättning om du har bestående men (synonymt; bestående funktionsnedsättning). Vanligtvis tar försäkringsbolaget ställning till detta tidigast ett år efter din skada. Om ditt försäkringsbolag inte har underlag nog att bedöma din invaliditetsgrad utifrån t.ex. journalkopior, röntgenundersökningar samt din egen beskrivning, kan de be dig boka en tid för invaliditetsundersökning. Ett invaliditetsintyg beskriver de kvarstående besvär du har efter en skada.

 

Det är oftast en specialistläkare i ortopedi som skriver invaliditetsintyget efter att ha intervjuat och undersökt dig. I intervjun frågar ortopeden dig vilka besvär du har kvar efter din skada. Därefter undersöker ortopeden dig noggrant. En sådan undersökning (status) innebär oftast testning av rörlighet, styrka, felställningar, ömhet, känselbortfall och tecken på ledförslitning med mera. Oftast är en sådan undersökning mer omfattande jämfört med en vanlig undersökning inom sjukvården. 

I slutet av invaliditetsintyget sammanfattas dina besvär och undersökningsresultat. 

IMG_2537_PeterSteer_2.JPG

Vilken typ av läkare ska jag vända mig till?

Specialitet

Läkare kan ha många olika specialiteter. Specialistläkare i ortopedi tar hand om de allra flesta skador som uppkommer vid olyckshändelser. Sådana skador drabbar oftast skelettet (frakturer, benbrott), leder, ledband och senor i armar, händer, ben, fötter och ryggraden.

 

Typ av ortoped

Den del av ortopedin som handlar om skador brukar kallas traumaortopedi. Traumainriktade ortopeder vet vilka funktionsnedsättningar specifika skador kan ge på kort och lång sikt och vilka sekundära skador du kan få som följd av olika operationstekniker. Traumaortopedin utvecklas snabbt avseende kirurgiska tekniker och andra behandlingar. Därför bör du vända dig till en ortoped som handlägger skador dagligdags på akutsjukhus. Även specialister i handkirurgi kan hjälpa dig med invaliditetsintyg på din hand. 

Erfarenhet

Ortopedens eller handkirurgens erfarenhet av skador tillsammans med kontinuerlig fortbildning inom skador har betydelse för hur din skada beskrivs och bedöms i invaliditetsintyget.

Försäkringsbolagen står för kostnaden för undersökningen och invaliditetsintyget.

De flesta kliniker tar inte betalt för att utfärda invaliditetsintyg. 

Vad kostar ett invaliditetsintyg?