Välkommen på Second Opinion

Undrar du om du har fått rätt bedömning eller behandling? Känner du att du vill få ytterligare en bedömning inför en operation? 

Då kan vi erbjuda dig en second opinion.

Under ett besök går vi igenom din sjukdomshistoria och besvär. Du undersöks noggrant och vi tittar på tidigare undersökningar med t.ex. röntgen, magnetkamera eller datortomografibilder tillsammans.

 

Besöket tar 40-60 minuter och bekostas av dig som privatbetalande patient.