_F2A3056_PeterSteer_1.JPG

Vilken typ av läkare ska jag vända mig till?

Specialitet

Läkare kan ha många olika specialiteter. Specialistläkare i ortopedi tar hand om de allra flesta skador som uppkommer vid olyckshändelser. Sådana skador drabbar oftast skelettet (frakturer, benbrott), leder, ledband och senor i armar, händer, ben, fötter och ryggraden.

 

Typ av ortoped

Den del av ortopedin som handlar om skador brukar kallas traumaortopedi. Traumainriktade ortopeder vet vilka funktionsnedsättningar specifika skador kan ge på kort och lång sikt och vilka sekundära skador du kan få som följd av olika operationstekniker. Traumaortopedin utvecklas snabbt avseende kirurgiska tekniker och andra behandlingar. Därför bör du vända dig till en ortoped som handlägger skador dagligdags på akutsjukhus. Även specialister i handkirurgi kan hjälpa dig med invaliditetsintyg på din hand. 

Erfarenhet

Ortopedens eller handkirurgens erfarenhet av skador tillsammans med kontinuerlig fortbildning inom skador har betydelse för hur din skada beskrivs och bedöms i invaliditetsintyget.

Hur går det till att få ett invaliditetstintyg?

IMG_2545_PeterSteer_1.JPG

När du har råkat ut för en olycka och inte är helt återställd när det gått minst ett år, brukar ditt försäkringsbolag i många fall be dig kontakta en läkare för att få ett invaliditetsintyg. När du kontaktar oss stämmer vi av att begäran finns och bokar en tid för invaliditetsundersökning. Inför besöket behöver ibland journalkopior samt radiologiska undersökningar (bilder från röntgen, magnetkamera eller datortomografi) beställas. I en del fall görs undersökningen först och journalkopior och radiologiska undersökningar beställs under besöket. Efter besöket skriver läkaren ett invaliditetsintyg som sedan skickas till ditt försäkringsbolag. Ett exemplar av invaliditetsintyget skickas även till dig. 

IMG_2517_PeterSteer_1.JPG

Vad kostar ett invaliditetsintyg?

Det är ditt försäkringsbolag som beställer invaliditetsintyget som står för kostnaden. För dig är besöket kostnadsfritt. Vi fakturerar försäkringsbolaget. 

När behövs ett invaliditetsintyg?

Efter skador på grund av olycksfall och vårdskador där du inte känner dig helt återställd efter 1-2 år kan ditt försäkringsbolag begära ett invaliditetsintyg. I en del fall har försäkringsbolaget tillräckligt underlag för att göra en invaliditetsbedömning baserat på dina journaler och radiologiska undersökningar.  

Vanliga skador på vår mottagning är alla slags frakturer, nackskador, t.ex. WAD (whiplash associated disorder), ryggskador,, ledskador (t.ex. axelluxation) och ledbandsskador (t.ex. korsbandsskada, skador på senor (t.ex. akillesruptur), nervskador.

Vi undersöker även barn. 

Image by Ian Taylor