top of page

Vad är ett invaliditetsintyg?

Du som har en olycksfallsförsäkring och har skadat dig genom en olyckshändelse kan ha rätt till ersättning om du har bestående men (synonymt; bestående funktionsnedsättning). Vanligtvis tar försäkringsbolaget ställning till detta tidigast ett år efter din skada. Om ditt försäkringsbolag inte har underlag nog att bedöma din invaliditetsgrad utifrån t.ex. journalkopior, röntgenundersökningar samt din egen beskrivning, kan de be dig boka en tid för invaliditetsundersökning. Ett invaliditetsintyg beskriver de kvarstående besvär du har efter en skada.

 

Det bör vara en läkare som är specialist i ortopedi som skriver invaliditetsintyget efter att ha intervjuat och undersökt dig. I intervjun frågar ortopeden dig vilka besvär du har kvar efter din skada. Därefter undersöks du noggrant. En sådan undersökning (status) innebär oftast testning av rörlighet, styrka, felställningar, ömhet, känselbortfall och tecken på ledförslitning med mera. Oftast är en sådan undersökning mer omfattande jämfört med en vanlig undersökning inom sjukvården. 

I slutet av invaliditetsintyget sammanfattas dina besvär och undersökningsresultat. 

Ortopederna Sverige undersöks du alltid alltid av en specialistläkare i ortopedi.

Boka tid för invaliditetsintyg i Stockholm genom att klicka på bokningsknappen nedan eller läs mer om våra mottagning här.  

Ortoped undersöker greppkraft hos patient inför utfärdande av invaliditetsintyg
bottom of page