top of page
_F2A3056_PeterSteer_1.JPG

Vanliga frågor om invaliditetsintyg

Vilken typ av läkare ska jag vända mig till?

Läkare kan ha många olika specialiteter. En ortoped tar hand om de allra flesta skador som uppkommer vid olyckshändelser såsom trafikskador och idrottskador. Sådana skador drabbar oftast skelettet (frakturer, benbrott), leder, ledband och senor i armar, händer, ben, fötter och ryggraden. Den del av ortopedin som handlar om skador brukar kallas traumaortopedi. Traumainriktade ortopeder vet vilka funktionsnedsättningar specifika skador kan ge på kort och lång sikt och vilka sekundära skador du kan få som följd av olika operationstekniker. Traumaortopedin utvecklas snabbt avseende kirurgiska tekniker och andra behandlingar. Därför bör du vända dig till en ortoped som handlägger skador dagligdags på akutsjukhus. Även specialister i handkirurgi kan hjälpa dig med invaliditetsintyg på din hand. Ortopedens eller handkirurgens erfarenhet av skador tillsammans med kontinuerlig fortbildning inom skador har betydelse för hur din skada beskrivs och bedöms i invaliditetsintyget. Läs mer om vår erfarenhet här.

Hur går det till att få ett invaliditetsintyg?

När du har råkat ut för en olycka och inte är helt återställd när det gått minst ett år, brukar ditt försäkringsbolag i många fall be dig kontakta en läkare för att få ett invaliditetsintyg. När du kontaktar oss stämmer vi av att begäran finns och bokar en tid för invaliditetsundersökning. Inför besöket behöver ibland journalkopior samt radiologiska undersökningar beställas (bilder från röntgen, magnetkamera eller datortomografi). I en del fall görs undersökningen först och journalkopior och radiologiska undersökningar beställs under besöket. Efter besöket skriver läkaren ett invaliditetsintyg som sedan skickas till ditt försäkringsbolag. Ett exemplar av invaliditetsintyget skickas även till dig. 

IMG_2545_PeterSteer_1.JPG
IMG_2517_PeterSteer_1.JPG

När behövs ett invaliditetsintyg?

Efter skador på grund av olycksfall och vårdskador där du inte känner dig helt återställd efter 1-2 år kan ditt försäkringsbolag begära ett invaliditetsintyg. I en del fall har försäkringsbolaget tillräckligt underlag för att göra en invaliditetsbedömning baserat på dina journaler och radiologiska undersökningar. Vanliga skador på våra mottagningar i Stockholm och Göteborg är alla slags frakturer, nackskador, t.ex. WAD (whiplash associated disorder), ryggskador, ledskador (t.ex. axelluxation) och ledbandsskador (t.ex. korsbandsskada, skador på senor (t.ex. akillesruptur), nervskador och trafikskador. Väldigt vanliga är handledsfrakturer och handskador. Vi bedömer även skador hos barn. Läs mer om vanliga skador som vi bedömer här.

Vad kostar ett invaliditetsintyg?

Det är ditt försäkringsbolag som beställer invaliditetsintyget som står för kostnaden. Hos Ortopederna Sverige är besöket och invaliditetsityget alltid utan kostnad för dig. 

Vilken klinik ska jag vända mig till?

På Ortopederna Sverige ägnar vi oss enbart åt invaliditetsbedömningar och är vana att bedöma alla slags skador på mjukdelar och skelett. Vi bedömer även många handledsfrakturer och andra handskador.

Vi finns på Kungsgatan 24 i centrala Stockholm och på Stampgatan 14 nära centralstationen i Göteborg. 

Läs mer om oss här.

Image by Ian Taylor
bottom of page